ჩვენი სტრატეგია

ჩვენი სტრატეგია

1. ახალი ჯგუფებისა და ეკლესიების დაარსება.

2. სახარების გავრცელება იმ ადგილებში, სადაც სამისიონერო მოძრაობა ბოლო ათეული წლების განმავლობაში არ ყოფილა.

3. ახალი ლიდერების მოძიება და მათი სულიერი აღზრდა.

4. მომავალი თაობის გამრავლება და აღზრდა (საკვირაო სკოლების, მომავლის კლუბის და საზაფხულო ბანაკების) დახმარებით.

5. ლოცვითი ქსელის გაფართოება ყველა ეკლესიაში და ჯგუფებში.

6. ქვეყანაში სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება შეძლებისდაგვარად.

7. საგანმანათლებლო (კოლეჯი, სემინარიის) დაარსება ადგილობრივი ძალებით.